Londoni Eesti Kool otsib uut emakeeleõpetajat

Kuna meie eesti keele õpetaja Marika Nisov lahkus riigist seoses ebastabiilse olukorraga (CO-19), otsime tema asemele uut õpetajat.

Emakeeleõpetaja põhiülesanneteks on emakeele tundide ettevalmistamine ja läbiviimine lastele vanuses 3-12a. Lisaks aitab keeleõpetaja koostada poolaasta õppekava ja ette valmistada õppetööga seonduvat aruandlust (nt. Eesti Instituudile).

Ootame avaldusi soovitavalt õpetaja haridusega ja Eesti kooli töökogemusega õpetajatelt, kes on entusiastlikud ja soovivad anda oma panuse kohaliku eestlaste kogukonna toetamiseks. Eelistatud on keeleõpetaja või algklasside õpetaja haridus ja töökogemus.

Londoni koolipäevad toimuvad kaks korda kuus laupäeviti. Õpetajale makstakse tunnitasu, lisaks kompenseeritakse transpordikulu

Huvilistel palume saata e-mail koos oma lühitutvustuse või CV-ga aadressile eestikool.london@googlemail.com.

Lisaküsimuste puhul palun kirjutage meie e-mailile eestikool.london@googlemail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arendada lapse eestikeelset suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, rikastada sõnavara ning anda lapsele teadmisi eesti kultuuriloo, tähtsamate ajoloosündmuste ja looduse kohta. Kool üritab äratada lapses huvi eestikeelse lastekirjanduse vastu ja kujundada lugemisharjumust.