Õpetajad

Õpetajate valimisel järgib kool põhimõtet, et lapsi võib juhendada ja õpetada isik, kellel on olemas muusikaõpetaja, lasteaiaõpetaja, algklassi- või klassiõpetaja kutse või lastega töötamise kogemus ja kutsumus. Õpetajal peab olema Enhanced DBS ja Eesti karistusregistri teatis. Õpetaja peab läbima esmaabi kursused.

2018/2019 õppeaastal tegelevad õpetamisega:

 

Kerli Liksor (eesti keel)

Kerli LiksorOlen lõpetanud Tallinna Ülikoolis põhikooli eesti keele ja kirjanduse diplomiõppe. Õpetajana olen töötanud kuus aastat Pirita Majandusgümnaasiumis. Londoni Eesti Koolis tegutsen eesti keele põhiõpetajana vanemas ja keskmises rühmas. Vabal ajal naudin teatrit, raamatuid ja head muusikat.

E-post: kerlilik at hot.ee

 

Liia Nõlve (eesti keel, mängurühm)

Liia NõlveOlen lõpetanud Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala ja töötanud Eestis lasteaiaõpetajana 3 aastat. Inglismaal on mul 3-aastane töökogemus eelkoolis. Pärast emaduspuhkusele jäämist hakkasin lasteüritusi planeerima ja läbi viima. Oma kakskeelse lapse kasvatamine viiski mind kokku Londoni Eesti Kooliga. Meie pere vaba aeg kulub reisimisele ja seikluste otsimisele.

 

Tiia Vall (eesti keel)

Tiia VallOlen lõpetanud Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala 2008. aastal ning töötanud Tartus 1.5-7aastaste lastega. Lisaks olen läbinud palju erialaseid koolitusi erivajadustega lastega töötamiseks. Oluliseks pean koostööd lapsevanematega. Londonisse kolisin 2018. aasta kevadel ning töötan koos tütrega tema kodulastehoius. Mul on 2 lapselast, kellest vanem räägib soravalt eesti keelt ning noorem veel mitte. Et toetada noorema lapselapse emakeeleõpinguid oli ka üheks Londonisse kolimise põhjustest. Vabal ajal naudin vaatamisväärsusi Londonis.

 

Sille Aule (kunst)

Sille AuleOlen lapsest saadik kunstiringides käinud. Alates 16. eluaastast hakkasin taskuraha teenima portreede joonistamisega. Inglismaale kolides läbisin kunsti ja disaini kursuse Greater Brighton Metropolitan College’is. Lisaks olen töötanud kolm aastat lapsehoidjana. Klassiruumis on minu jaoks oluline luua keskkond, kus laps tunneb rõõmu isikupärasest ning loovast eneseväljendusest, omandades eesti keelt praktilise tegevuse kaudu. Õpin Sussex Ülikoolis (Human) Geography and Internatinoal Development erialal. Pean oluliseks parandada sotsiaalset mobiilsust ning ühtekuuluvust. Seda eriti just juurdepääsu ning õigusega haridusele ja tööle kontekstis.

 

Eva-Britta Simson (muusika)

Eva-Britta SimsonMuusikaõpetajast ema käe all üles kasvades olen lauluvõistlustest osa võtnud juba lapsest saati. Olen lõpetanud Türi Muusikakooli viiuli erialal, mängides lisapillidena ka löökpille ning klaverit. Peale Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrieriala lõpetamist suundusin õppima vokaaltehnikat British & Irish Modern Music instituuti Brightonisse. Eesti Koolis soovin oma armastust muusika vastu edasi anda ka lastele!

 

Kati Vall (mängurühm)

Kati VallOlen Londonis elanud 12 aastat, millest viimase aasta olen töötanud lapsehoidjana. Olen omastanud Level 3 in Childcare diplomi. Ma olen kahe toreda tüdruku ema. Kui kuni praeguseni oli meie kodune keel peamiselt inglise keel, siis see muutus 2017. aasta suvel peale Eestis käiku, mil mu 3-aastane oli pisarates, sest ei olnud võimeline vanavanaemaga suhtlema. Peale seda sain aru, et on väga oluline, et lapsed räägiks eesti keelt. Sellest tuli ka idee hakata

 

 

Kolmas mumm

Suur tänu kõigile varem Eesti Koolis Londonis tegutsenud õpetajatele:  Kaidi Paulson (kooli üks asutajaid), Helen Peetersoo, Kadri Klampe, Tiina Muld, Lii Carr, Erika Ginzburg, Monika Leppik, Eda Strandberg, Madara Vilson, Heli Kroonsaare, Annika Cockburn, Karolin Ott, Sirli Friman, Evelin Garlick, Dianaliis Kross, Jane Bakhoff, Triin Kübar ja Heldur Harry Põlda.