Õpetajad

Õpetajate valimisel järgib kool põhimõtet, et lapsi võib juhendada ja õpetada isik, kellel on olemas muusikaõpetaja, lasteaiaõpetaja, algklassi- või klassiõpetaja kutse või lastega töötamise kogemus ja kutsumus. Õpetajal peab olema Enhanced DBS ja Eesti karistusregistri teatis. Õpetaja peab läbima esmaabi kursused.

Meil on rõõm tutvustada Londoni Eesti Kooli õpetajaid 2022/2023 õppeaastal:

Kunstiõpetaja ja kooli juhatuse liige Annika: 

Olen Eesti Koolis kunsti ja käsitöö õpetaja ning olen kooliga olnud seotud selle asutamisest peale, kuigi kahe pika lapsepuhkusega. 

Eestis olin algklasside ja inglise keele õpetaja ning üheks mu erialaks oli kunstiõpetus.
Olen 3 lapse (Robbi, Lili ja Poppi) ema ja kōik nad on Eesti koolis käinud ning oskavad eesti keeles rääkida.

Kunsti- ja käsitöötundides on mu eesmärgiks eesti keele harjutamine ja eesti kultuuri arendamine läbi käelise tegevuse. 
Õpime materjalide, töövahendite ja värvide nimesid, teeme tutvust erinevate kunstiliikidega ning tutvume Eesti kultuuriga, andes lastele teadmisi Eesti kultuuriloo, rahvakalendri tähtpäevade, tähtsamate ajaloosündmuste ja looduse kohta ning äratades lastes huvi Eesti traditsiooniliste käsitöö liikide vastu.
Proovime läbi viia sarnaseid projekte, mida lapsed Eesti koolides teevad.
Kui vōimalik, kasutame materjale loodusest või taaskasutusmaterjale, oleme “maalähedased”.
Kinnistame sõnavara: värvid, numbrid jne.
Peaeesmärk on alati, et lastel oleks lõbus ja et nad oleksid huvitatud tunni tegevustest. 
Loodan, et lapsed võtavad kaasa tundidest midagi kogu eluks!

Õpetaja Annika

Meie uus eesti keele õpetaja Diana:

Olen laste haridusega seotud olnud juba üle 15 aasta nii Eestis kui Inglismaal. Praegu õpetan lapsi Montessori eelkoolis Londonis.
Pärit olen Põltsamaalt ning lõpetanud religioonipedagoogika eriala Tartus.

Olen veendunud, et eesti keele tunnid peavad olema huvitavad nii õpetajale kui ka õppijale. Tundide sisu planeerides lähtun aastaajast, rahvakalendri tähtpäevadest ja lapse igapäevast elu puudutavast sõnavarast.

Kõikides tegevustes kasutan järelkordamist ja pean tähtsaks, et kõik lapsed püüavad eesti keeles rääkida. Keele õppimiseks kaasan lühikesi lugemistekste, piltide kirjeldamist, jutustamist ja kirjutamist. Samuti pean oluliseks õppemänge, laule, riimisalme ja luuletusi.

Õpetaja Diana

Meie uus muusikaõpetaja Annaliisa:

Ma olen väga rõõmus, et saan jagada oma muusika-armastust eesti lastega Londonis.

Olen laulnud ja teinud muusikat kogu oma elu ning ei ole veel väsinud selle avastamisest.

Muusika võime meid ühendada üksteisega, väljendada oma mõtteid ja emotsioone ning meid lohutada rasketel aegadel on omamoodi
maagia ning ootan juba elevusega, mil saan seda imet teistega jagada.

Õpetaja Annaliisa

Meie uus mudilasrühma juht Piia: 


Ma olen algkooli õpetaja ja kolme väikse poisi ema. Minu vanim poeg on kaheksa ja pesamuna on alles 10 kuud. 
Ma olen Inglismaal elanud peaaegu 13 aastat ja ootan väga teiste eesti peredega kohtumist. 
Arvan, et on väga oluline pakkuda mudilastele võimalusi eestikeelseks mängimiseks. See loob alused ka eesti keele õppimiseks tulevikus. 
On hea kui ka kõige pisemad näevad teisi lapsi ja täiskasvanuid eesti keeles suhtlemas.
Näeme septembris!

Õpetaja Piia

Suur tänu kõigile varem Eesti Koolis Londonis tegutsenud õpetajatele:  Kaidi Paulson (kooli üks asutajaid), Helen Peetersoo, Kadri Klampe, Tiina Muld, Lii Carr, Erika Ginzburg, Monika Leppik, Eda Strandberg, Madara Vilson, Heli Kroonsaare, Karolin Ott, Sirli Friman, Evelin Garlick, Dianaliis Kross, Jane Bakhoff, Triin Kübar,Heldur Harry Põlda, Sille Aule ja Kerli Liksor, Pauline Kokla, Eva-Britta Simson, Kati Vall, Cathy Sommer

Eelmised Eesti Kooli õpetajad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *