Õpetajad

Õpetajate valimisel järgib kool põhimõtet, et lapsi võib juhendada ja õpetada isik, kellel on olemas muusikaõpetaja, lasteaiakasvataja, algklassi- või klassiõpetaja kutse või lastega töötamise kogemus ja kutsumus. Õpetajal peab olema Enhanced DBS ja Eesti karistusregistri teatis. Õpetaja peab läbima esmaabi kursused.

2017/2018 õppeaastal tegelevad õpetamisega:

Kerli Liksor (eesti keel)

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis põhikooli eesti keele ja kirjanduse diplomiõppe. Õpetajana olen töötanud kuus aastat Pirita Majandusgümnaasiumis. Londoni Eesti Koolis tegutsen eesti keele põhiõpetajana vanemas ja keskmises rühmas. Vabal ajal naudin teatrit, raamatuid ja head muusikat.
E-post: kerlilik at hot.ee

Jane Bakhoff (eesti keel)

Londonisse elama asudes otsustasin tagasi ülikooli minna ja õppida õpetajaks. Mul on BA hons Early Years and Education. Emaduspuhkusel olles sooritasin vajalikud eksamid, et omastada TEFL diplom. Viimased 10 aastat olen töötanud Prantsuse eelkoolis ja nüüd algkoolis. Abikaasaga kasvatame kolmekeelset poega. Mitmekeelsed lapsed ja kuidas neid aidata ongi üks minu huvisid.

Triin Kübar (muusika)

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala ja Londonis saanud haridusuuringute magistrikraadi, mis keskendus rahvusidentiteedi kujunemisele. 
Lastemuusikakoolis õppisin klaverit ja saksofoni. Korraliku eestlasena olen alati tegelenud koorilaulu ja rahvatantsuga. Lastekasvatamise ja osa-ajaga töö kõrvalt üritan ka teistele Londoni lastele edasi anda oma armastust muusika ja rahvakultuuri vastu.

Liina Särkinen (4nda rühma programmijuht)

Sille Aule (kunst)

Olen lapsest saadik kunstiringides käinud ning erinevate õpetajate käe all tööd teinud. Alates 16. eluaastast hakkasin taskuraha teenima portreede joonistamisega. Inglismaale kolides läbisin kunsti ja disaini kursuse Brighton and Hove City College’is (UAL Level 2 Diploma in Art & Design). Lisaks olen töötanud kolm aastat lapsehoidjana.

Suur tänu kõigile varem Eesti Koolis Londonis tegutsenud õpetajatele:  Kaidi Paulson (kooli üks asutajaid), Helen Peetersoo, Kadri Klampe, Tiina Muld, Lii Carr, Erika Ginzburg, Monika Leppik, Eda Strandberg, Madara Vilson, Heli Kroonsaare, Annika Cockburn, Karolin Ott, Sirli Friman, Evelin Garlick ja Dianaliis Kross.