Eelmised Eesti Kooli õpetajad

Õpetajate valimisel järgib kool põhimõtet, et lapsi võib juhendada ja õpetada isik, kellel on olemas muusikaõpetaja, lasteaiaõpetaja, algklassi- või klassiõpetaja kutse või lastega töötamise kogemus ja kutsumus. Õpetajal peab olema Enhanced DBS ja Eesti karistusregistri teatis. Õpetaja peab läbima esmaabi kursused.

2021/2022 õppeaastal õpetajad:
 

Pauline Kokla (eesti keel)

Olen Pauline, rõõmus tudeng ja õpetaja, õppinud olen Tallinna Muusikakeskkoolis klaveri erialal ning lõpetanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse-inglise keele suuna, hetkel õpin ülikoolis filmikunsti. Tegelen aktiivselt lastega juba 5 aastat – viinud läbi klaveritunde ja töötanud lapsehoidjana Eestis viies peres, sealhulgas koostööd teinud Inglise-Eesti perega. Oman UK Teaching Assistant lvl 2 sertifikaati. Vabal ajal loen raamatuid, jooksen ja seiklen! 🙂

Annika Cockburn (kunst)

Annika on meie kooli õpetaja olnud juba varasematel aegadel. Tal on alati head ideed, kuidas vahest igavavõitu tunduvast esemest saab teha huvitavat kunsti!
 

Eva-Britta Simson (muusika)

Eva-Britta Simson

Muusikaõpetajast ema käe all üles kasvades olen lauluvõistlustest osa võtnud juba lapsest saati. Olen lõpetanud Türi Muusikakooli viiuli erialal, mängides lisapillidena ka löökpille ning klaverit. Peale Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrieriala lõpetamist suundusin õppima vokaaltehnikat British & Irish Modern Music instituuti Brightonisse. Eesti Koolis soovin oma armastust muusika vastu edasi anda ka lastele!
 

Kati Vall (mängurühm)

Kati Vall

Olen Londonis elanud 12 aastat, millest viimase aasta olen töötanud lapsehoidjana. Olen omandanud Level 3 in Childcare diplomi. Ma olen kolme toreda tüdruku ema. Kui kuni praeguseni oli meie kodune keel peamiselt inglise keel, siis see muutus 2017. aasta suvel peale Eestis käiku, mil mu 3-aastane oli pisarates, sest ei olnud võimeline vanavanaemaga suhtlema. Peale seda sain aru, et on väga oluline, et lapsed räägiks eesti keelt.
 

Kolmas mumm

Suur tänu kõigile varem Eesti Koolis Londonis tegutsenud õpetajatele:  Kaidi Paulson (kooli üks asutajaid), Helen Peetersoo, Kadri Klampe, Tiina Muld, Lii Carr, Erika Ginzburg, Monika Leppik, Eda Strandberg, Madara Vilson, Heli Kroonsaare, Karolin Ott, Sirli Friman, Evelin Garlick, Dianaliis Kross, Jane Bakhoff, Triin Kübar,Heldur Harry Põlda, Sille Aule ja Kerli Liksor.