Liikmemaks

Eesti Kool Londonis liikmeteks on lapsevanemad. Iga lapsevanem tasub koolile liikmemaksu. Kool koostab lapsevanemale arve ning pärast arve kättesaamist on seda võimalik maksta kas sularahas või pangaülekandega. Maksmist tõendab sissekanne kooli päevikusse ja juhatuse liikme allkirjaga kviitung. Liikmemaks tasutakse iga poolaasta eest ette ning vastavalt laste arvule järgnevalt:

  • esimene laps £90
  • järgnev laps £60

Kooli liikmelisusest loobumine ja liikmelisuse lõpetamine toimub vastavalt põhikirjale (põhikirja punkt 8). Kooli korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.

Eesti Kooli Londonis arveldusarve asub
NatWest pangas,
arve number on 18880908
ning sort code 602477.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *