Eesti saatkond edastab Eesti kooli taasloomise idee eestvedajate pöördumise

Tere!

Meil on idee (uuesti) luua Eesti kool Londoni ja selle ümbruse lastele ja me tahaksime kuulda Sinu arvamust.

Milleks Eesti kool?

Esiteks: Eesti keel kannab eesti kultuuri, oma keel ja kultuur on rahvuse säilimise ja kestmise eeldus (riiklik õppekava).

Teiseks: Eesti kogukond on Briti saartel juba üsna rohkearvuline ja lapsi on nii kahe kui ühe eesti vanemaga peredes. Siinses kultuuri- ja keelekeskkonnas ja eriti koolis käies on lastel kerge unustada eesti kõnekeelt. Kirjakeelt nad sageli ei omandagi. Eesti keele õpe lastele julgustaks ja abistaks ka lapsevanemaid oma laste eesti keelt arendama – nii kõnes kui ka kirjas.

Kolmandaks: Saksamaal on jõutud lausa kahes linnas koolirühmade asutamiseni; Hamburgis toimib eesti kool alates 2005.a. ja Münchenis 2007.a. alates. Helsingis on eesti kool olemas, samuti ka Riias. Kuna kuskilt peab alustama ka Briti saartel, siis miks mitte Londonist.

Neljandaks: Eesti kooli eesmärgiks on luua õppimise, mängimise, laulmise, suhtlemise, joonistamise ja meisterdamise abil eestikeelne keelekeskkond. Plaanis on luua grupid mudilastest kooliealiste lasteni eesmärgiga õpetada lapsi eesti keeles lugema ja kirjutama, tutvustada eesti lastekirjandust ja anda teadmisi Eesti looduse ja kultuuri kohta.

Meile oleks suureks abiks kui täidaksite alloleva küsitluse ja saadaksite aadressil triinutubli@me.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Parimate soovidega,

Elo Weiland
Triinu Tubli
Kaidi Paulson

Talvekuu 22. päeval, 2008.a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *